2007/Apr/21

คำว่า "พากเพียร" นั้นหมายถึง


คำว่า "พากเพียร" นั้นหมายถึง การกระทำที่สม่ำเสมอทำไปทีละน้อยตามสมควรแก่กำลัง แต่ไม่หยุดทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นไปโดยสม่ำเสมอย่อมมีกำลังแรงเกินกว่าที่เรานึกฝันน้ำที่ไหลอยู่ไม่ขาดสายสามารถทำให้ก้อนหินกลมมนทุกสิ่งทุกอย่างย่อมพ่ายแพ้แก่ความพยายามที่สม่ำเสมอค่อยทำไปทีละน้อย แต่ทำไม่ลดละ"

ในการทำงานนั้น เราไม่อาจก้าวพรวดเดียวถึงจุดสุดยอด

ในการทำงานนั้นเราไม่อาจก้าวพรวดเดียวถึงจุดสุดยอด
และไม่มีใครโชคดีประสบความสำเร็จตลอดกาล
พูดได้เลยว่าในโลกนี้ไม่มีคนที่ประสบความสำเร็จคนไหนที่ไม่เคยพ่ายแพ้มาก่อน
หากไม่รู้จักวางตนและปฏิบัติตนต่อความพ่ายแพ้ได้อย่างถูกต้อง
ไม่มีทางที่จะพุ่งขึ้นสู่จุดสูงสุดในวงการหรือประสบความสำเร็จได้

อย่าหยุดหรือเสียใจนาน หากวันนี้ต้องผิดหวัง

อย่าหยุดหรือเสียใจนาน หากวันนนี้ต้องผิดหวัง

เพราะชีวิตยังต้องดำเนินต่อไปข้างหน้า เหมือนเวลาที่ไม่หยุดนิ่ง

"เมื่อเราพบกับอุปสรรคปัญหาต่างๆ จงบอกกับตัวเองว่าสู้ต่อไปครับ"

เป็นนักสู้ รู้ให้หมด อดทนจริง จับประเด็นให้ถูก ผูกเรื่องให้ได้ปิดการขายทันที ที่สำคัญต้องมีความซื่อสัตย์

ความซื่อสัตย์ เป็นเรื่องที่พัฒนาได้และเราควรมีแรงบันดาลใจ อยากเป็นคนซื่อสัตย์ โดยถามตัวเองว่า"เราอยากประสบความสำเร็จในระยะยาวหรือระยะสั้น"


edit @ 2007/04/21 08:23:55

Comment

Comment:

Tweet